Informatie voor verwijzers

Fysieke klachten staan meestal niet op zichzelf en aanvullende hulp kan bijdragen aan een duurzaam herstel. Denk je dat een patient, coachee of werknemer aanvullende ondersteuning kan gebruiken? 

Hij/zij is van harte welkom voor een kennismaking.

Een intakegesprek kan helderheid geven over de mogelijkheden en werkwijze bij ondersteuning door mij. Ook is het een belangrijk moment om te zien of er een goede aansluiting is. Het eerste gesprek wordt door mij pas in rekening gebracht als besloten wordt door te gaan met therapie of coaching.

Afspraken over inhoudelijke terugkoppeling en trajectduur zijn mogelijk en altijd met zorgvuldige en inhoudelijke afstemming met een cliënt of coachee.

Een heldere verwijzing aan het begin stel ik op prijs en daarin zal ik ook voorzien als ik iemand door- of terugverwijs.

De duur en sessiefrequentie van een traject hangen direct samen met de aan de orde zijnde problematiek en kan ook worden afgestemd op een gelijktijdig lopende andere behandeling.

Mocht je nadere informatie willen, of willen kijken hoe een eventuele samenwerking met mij vorm te geven, dan wees van harte welkom voor een kennismaking!

Ik ben goed te bereiken via het contactformulier van deze site: http://louisevanswaaij.nl/contact

of per mail: gestalt@louisevanswaaij.nl

Louise van Swaaij

therapie, coaching & training

© 2012 Webwerken