Als je hoge intelligentie een belemmering wordt

 

Als je extra intelligent bent kan een gevoel van anders zijn als een rode draad door je leven lopen. Situaties waarin je je niet begrepen voelt en geen eigen plek temidden van anderen lijkt te kunnen vinden, zijn mogelijk meer regel dan uitzondering. Expliciete en impliciete eisen tot aanpassen zijn aan de orde van de dag. Ook waar je er de juistheid niet van inziet.

Als je op hoog intelligent niveau functioneert word je mogelijk vaak geraadpleegd. Jij bent degene met kennis en overzicht. Dat je in staat bent snel complexe vraagstukken of structuren te doorgronden is waarschijnlijk wel duidelijk. Maar je bent misschien ook erg gevoelig, onzeker, creatief en behept met zoveel interesses dat het lastig wordt keuzes te maken.  

Hoe zichtbaar ben je met je niet weten, met je gevoeligheden, je moeite? Vooral als je steeds probeert tegemoet te komen aan verwachtingen of eisen die aan je worden gesteld? Kan het desondanks gebeuren dat je merkt dat je juist als een bedreiging wordt gezien? Of als arrogant? Is er een scherp contrast tussen hoe jij jezelf ervaart en wat je daarover terug krijgt van anderen? Hoe duidelijk is het voor je omgeving wat jij nodig hebt? 

Waar aan de ene kant een hoge intelligentie een zegen is en dit veel mogelijkheden biedt, kan dit aan de andere kant met zich meebrengen dat je denkkracht je voornaamste houvast en route van overleven wordt. Het wordt je belangrijkste instrument om je mee terug te trekken, om kritisch mee te observeren en te analyseren, om je kwetsbaarheid te verhullen, of om te laten zien dat je toch echt gelijk hebt.

Snel patronen doorgronden betekent ook snel herhalingen ontwaren. Dit kan er toe leiden dat je gauw afhaakt, of dat je regelmatig denkt dat je “al precies weet wat er gaat gebeuren” of de reactie van een ander al in detail weet te voorspellen. Vanuit die denklijnen trek je mogelijk conclusies waarmee je jezelf afremt. Hoe briljant ook. Het kan een wijze van zijn en handelen worden waarbij je essentiële behoeftes en mogelijkheden van jezelf veronachtzaamt en niet, of niet voldoende kunt honoreren of ontwikkelen. Herken je dit en merk je dat je zin, hoop en motivatie verliest? 

 

Wat ik voor je kan doen

Als je er voor kiest om ondersteuning en verheldering te zoeken is het belangrijk dat je iemand treft die snapt waar je staat, zodat je je gehoord, gezien en aangesproken voelt op jouw niveau. 

Samen met jou kijk ik naar hoe je jezelf kunt (her)ontdekken en erkennen; welke talenten maken deel uit van wie je ten diepste bent, welke verlangens, (levens)pijn, mogelijkheden, eigenaardigheden, grenzen. Hoe neem je wat je vanuit je gezin van herkomst hebt meegekregen mee in je huidige handelen? Wat is de omgeving waarin je je nu beweegt en in welke situaties verkeer je (steeds)?

We leggen nieuwe perspectieven open; om te verkennen, om mee te nemen of weer los te laten. Ik ondersteun en stimuleer je hierbij. Ik spiegel en confronteer. Dat ik je niet voorschrijf “hoe het hoort” of waar je aan moet voldoen, kan op zich al wennen zijn. Uitgangspunten zijn jouw dynamiek, autonomie, denkkracht, verlangens en ervaring. Steeds in samenhang met de situatie en omgeving waarin je je beweegt. Ik werk niet vanuit een standaardprotocol, noch vanuit clichés over hoogintelligente mensen. We gaan de stereotypen voorbij. 

De verschillen die er zijn tussen jou en anderen worden duidelijker, maar ook genuanceerder. Er kan ruimte ontstaan om deze helderder te begrijpen in relatie tot je eigen houdingen en bewegingen. Je kunt mogelijkheden gaan ontdekken om op nieuwe wijze in contact te treden met mensen in je omgeving en daarbij jouw plek te vinden en te krijgen. 

Zónder jezelf tekort te doen. 

 

Heb je hierover vragen, of wil je onderzoeken of ondersteuning door mij iets voor je is? Van harte welkom.

Ik ben goed te bereiken via het contactformulier van deze site: http://louisevanswaaij.nl/contact

of per mail: gestalt@louisevanswaaij.nl

Louise van Swaaij

therapie, coaching & training

© 2012 Webwerken