Therapie

 

Aandacht

In essentie gaat wie we zijn steeds over contact; met onszelf, met anderen en met het andere. Moeilijkheden van mensen bevinden zich vaak daar, waar de wisselwerking in dat contact verstoord of vervormd is. Vragen die aan de orde komen zijn dan ook: Hoe maak je contact? Hoe beïnvloedt je omgeving of situatie jou? Waar gaat het moeilijk en waar juist soepel?

 

Verheldering

Als je vast zit in gedragspatronen die nu belemmerend voor je zijn, dan vind ik het van belang dat je ontdekt hoe ze dat zijn -en ook- hoe deze patronen je ooit wel geholpen hebben. Inzicht en acceptatie vormen de basis voor duurzame nieuwe stappen. Vanuit een gevoel van falen of zelfveroordeling zou zoiets vrijwel geen kans van slagen hebben. Ik zie therapie dan ook niet als een gezamenlijk worteltrekken rond een schuldvraag.

Waar ik me als therapeut of coach op richt is jou echt te zien en te begrijpen. Juist in de wisselwerking van ons contact zal tot uitdrukking komen wat je nu nodig hebt. Dit onderzoeken we samen. Ervaringsleren is daarbij belangrijk; het blijft niet bij het opdoen van inzichten tijdens sessies. In de tussenliggende periodes kun je met behulp van concrete opgaven ontdekkingen doen, nieuwe ervaringen aangaan, andere, eigen antwoorden vinden. Het is een proces van steeds verder wakker worden.

 

Is het niet vreselijk zwaar allemaal?

Mijn ervaring is dat er tijdens sessies ook vaak gelachen wordt. Ongetwijfeld kunnen er momenten zijn van diep verdriet, van confrontatie of angst. Gek genoeg kun je juist dan ook gaan ervaren hoe krachtig je bent. Er ontstaat ruimte en richting. En dus ook mogelijkheden voor heling. Ik ben er om je daarbij te ondersteunen.

 

Hoe lang gaat het duren?

In therapie gaat het om heel persoonlijke, fundamentele processen. Het gaat over wie je bent, over jouw bestaan, jouw leven en de problemen die jij daarin ervaart. Het betreft dus ook je relatie tot betekenisvolle anderen. We stemmen de frequentie en de hoeveelheid sessies steeds in onderling overleg af, nauwkeurig aansluitend op wat past en mogelijk is. Dit betekent beslist niet dat het eindeloos doorgaat. Als ik merk dat je zelf goed verder kunt, zal ik dat direct aangeven. Vaak is die notie wederzijds.

 

Een oud-cliënte schreef: 

"Louise heeft de gave om op een betrokken, liefdevolle wijze een therapeutisch gesprek aan te gaan. Tegelijk is zij scherp, eerlijk en accuraat. Ze geeft blijk van grote wijsheid. De gesprekken hebben mij op een bijzonder manier geholpen mijzelf te hervinden."

 

Voor wie?*

Therapie is aan te raden wanneer je het gevoel hebt niet verder te kunnen door:

 • weinig zelfvertrouwen en/of een negatief zelfbeeld
 • aanhoudende somberheid, depressieve gevoelens
 • gevoelens van schaamte
 • problemen rond hoogbegaafdheid
 • eenzaamheid
 • verlies van een dierbare, of iets dierbaars.
 • terugkerende of aanhoudende angst of paniek
 • onverwerkt trauma
 • aanhoudende stress en spanning, burnout zijn, of dit dreigen te raken
 • lusteloosheid
 • problemen met het vinden van aansluiting of een eigen plek in je omgeving
 • vragen rond identiteit, persoonlijke ontwikkeling en zingeving
 • moeite met het maken van keuzes
 • moeite met het stellen van grenzen
 • ziekte of onverklaarbare lichamelijke klachten

Welkom

In een kennismakingsgesprek kan duidelijk worden of ondersteuning door mij bij je (of jullie) past en, zeker zo belangrijk, of het goed klikt tussen ons. Dit eerste gesprek wordt door mij enkel in rekening gebracht bij een besluit om door te gaan met de therapie.

*Bij levensbedreigende of anderszins zeer urgente crisissituaties kan ik in mijn eentje niet meteen voldoende bieden. Neem in die gevallen eerst direct contact op met je huisarts of spoedpost.

 

 

 

Louise van Swaaij

therapie, coaching & training

© 2012 Webwerken