Coaching & training

Bij coaching vormt de werkcontext een belangrijk accent en zal er een terugkerende koppeling zijn naar die setting. Als coach zal ik zo nauw mogelijk proberen aan te sluiten bij wie je bent: je mogelijkheden, zelfaccepterend vermogen, zelflerend vermogen, je keuzevrijheid, groei- en ontwikkelbehoefte, je talenten en beperkingen. We werken toe naar concrete resultaten.

Als werknemer, maar ook als zelfstandig ondernemer, maak je deel uit van een systeem of meerdere systemen en heb je je uiteen te zetten met de dynamiek die daar aan de orde is. Hieraan schenken we aandacht tijdens de sessies. Daarnaast geef ik je na elk gesprek praktische huiswerkopgaven mee, die aansluiten op jouw leerproces en situatie. Implementatie van inzichten en nieuwe handelwijzen maken zo een belangrijk deel uit van de coaching. Ook onderzoeken we of -en hoe- je werkomgeving ondersteunend kan zijn en kan bijdragen aan je proces.

 

Intake

Elk traject begint met een intake. Tijdens deze kennismaking onderzoeken we je coachvraag. Minstens net zo belangrijk is daarbij de dynamiek tussen ons; klikt het? Kan er een goede basis van vertrouwen ontstaan? Dit eerste gesprek wordt door mij in rekening gebracht als je besluit om door te gaan met de coaching.

 

Driegesprek

Na de intake kunnen we afspraken maken over de duur en de doelstellingen van het traject. Werk je in dienstverband? Dan wordt, tenzij anders is overeengekomen, je leidinggevende direct betrokken bij de tot standkoming van deze coachingsafspraken. Dit gebeurt doorgaans in een driegesprek waarbij wij en ook je leidinggevende(n) aanschuiven. Mijn ervaring is dat dit voor alle betrokkenen vaak bijzonder verhelderende en prettige gesprekken zijn.

 

Individuele sessies

Vervolgens vinden een aantal individuele sessies plaats. Gemiddeld zijn dit er 8 à 9 (duur: 1 uur), afhankelijk van de coachvraag en de situatie.

 

Afsluiting

Een traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Daarin kijken we samen naar wat er gerealiseerd is van de leervragen en doelstellingen die er waren aan het begin van het traject. Ook werpen we een blik op de toekomst; hoe ga je nu verder?

 

Voor wie?

Coaching is aan te raden als je het gevoel hebt vast te lopen door:

 • aanhoudende stress en spanning, burnout zijn of dit dreigen te raken
 • problemen rond hoogbegaafdheid
 • faalangst 
 • paniek
 • perfectionisme
 • weinig zelfvertrouwen en/of een negatief zelfbeeld
 • lusteloosheid, gebrek aan motivatie, uitstelgedrag
 • problemen met het vinden van aansluiting of een eigen plek in je omgeving
 • vragen rond identiteit, persoonlijke ontwikkeling en zingeving
 • moeilijkheden in (werk)relaties en samenwerking
 • moeite met het maken van keuzes
 • moeite met het stellen van grenzen
 • moeite met helder communiceren
 • moeite met autoriteit
 • ziekteverzuim

 

Soms blijkt tijdens een coachingstraject dat onderliggende problemen dieper reiken of dat het zwaartepunt ervan nadrukkelijk ligt in de privé-sfeer. In die situaties kan een meer therapeutische benadering wenselijk zijn. Als dit aan de orde is kunnen we eventuele aanvullende afspraken maken over de aard en de voortgang van het traject.

 

Training

 

Cursussen en workshops voor (zeer) intelligente mensen

Met Frans Corten van Werk en Waarde, ontwikkel- en geef ik af en toe een 5-daagse cursus Buiten de Binnenwereld voor volwassenen met een (zeer) hoge intelligentie. Deze cursus richt zich specifiek op vragen rond identiteit en eigenheid, talent, ontwikkelingsmogelijkheden, het vinden van richting en een vruchtbare wisselwerking met de (werk)omgeving.

Op dit moment staat in verband met een veelheid aan andere werkzaamheden geen cursus gepland.

Voor meer informatie hierover zie ookwww.buitendebinnenwereld.nl of via het contactformulier van deze site: http://louisevanswaaij.nl/contact

 
Louise van Swaaij

therapie, coaching & training

© 2012 Webwerken